ค้นหา
1 แบบ อบจ.รร3 แบบรายงานการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ตามาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540.. [14/2/2557 12:16:09 ]
2 แบบ อบจ.รร1 สำหรับแจ้งอัตราค่าบริการห้องพักของโรงแรม.. [14/2/2557 12:13:09 ]
3 แบบ อบจ.02-1 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยาสูบ).. [14/2/2557 12:12:31 ]
4 แบบ อบจ.01-1 คำขอจดทะเบียนการค้า.. [14/2/2557 12:12:11 ]
5 แบบ อบจ. รร4 หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม.. [14/2/2557 12:11:52 ]
6 แบบ อบจ. รร2 แบบรายงายลูกหนี้ค้างชำระห้องพัก.. [14/2/2557 12:11:29 ]
7 คู่มือกรอกแบบฟอร์มแจ้งสถานะอุปกรณ์.. [14/2/2557 12:11:08 ]
8 คู่มือกรอกแบบฟอร์มแจ้งอัตราค่าโรงแรม อบจ.รร1.. [14/2/2557 12:10:49 ]
9 คู่มือกรอกแบบฟอร์มส่งภาษียาสูบ.. [14/2/2557 12:10:16 ]
10 คู่มือการกรอกแบบฟอร์มยื่นชำระภาษีน้ำมัน และสต๊อก.. [14/2/2557 12:09:53 ]
11 คู่มือขอจดทะเบียนการค้า.. [14/2/2557 12:08:55 ]
 หน้า>> 1 |


ข้อมูลสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
ข้อมูลโรงแรม
ข้อมูลปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้านน่าสนใจ
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2557-2558
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Fax.053-
611326
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-611326