ค้นหา
 แจ้งกำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯ 25 ม.ค 59
 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการยื่นแบบชำระภาษีในระบบภายในกำหนดเวลา 18 ส.ค 58
 ประกาศขอความร่วมมือยื่นแบบชำระภาษีภายในกำหนด 9 ก.พ 58
 ประกาศขอความร่วมมือยื่นแบบชำระภาษีภายในกำหนด 9 ก.พ 58
 แจ้งให้ผู้ประกอบการทุกท่าน 8 ธ.ค 57
 ขอบคุณ 10 ก.ค 57
 ทดสอบ 25 ก.พ 57
 หน้า>> 1 |  


ข้อมูลสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
ข้อมูลโรงแรม
ข้อมูลปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้านน่าสนใจ
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2557-2558
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Fax.053-
611326
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-611326