ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 436 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1
300
อ.ปาย 081-906-2718
2
400-700
อ.ปางมะผ้า 0-6192-0847
3
0
อ.แม่ลาน้อย -
4
000
อ.ปาย 0-5369-8229
5
100-250
อ.ปาย 089-659-6669
6
300-500
อ.ปาย 081-024-4382 และ 083-866-8880
7
100-300/500-950
อ.ปาย 089-265-4768
8

อ.ปาย 0800817112
9
500
อ.ปาย --
10
000-3
อ.เมือง
11
200-1000
อ.ปาย
12
600-1000
อ.ปาย 053-699-178
13
390/1
อ.ปาย 053-698-064
14
300-500
อ.ปาย 093-6158802
15
0
อ.ปาย
16
1000
อ.เมือง 084 7393181,083 7600085
17
200-400
อ.ปาย 081-9928535
18
200-500
อ.เมือง 082-1877785
19
200-2000/4
อ.ปาย 081-923-1890
20
100-300
อ.ปาย 053300000
21
150-300
อ.ปาย 086-3027672
22
200-400
อ.ปาย 081-028-0830
23
0
อ.ปางมะผ้า 0-5361-7203
24
300-400
อ.เมือง 0-5368-606
25
400-500
อ.เมือง 084-4857188
26
0
อ.ปาย 089-999-1235
27
500-1
อ.ปาย 087-1865320
28
300-500
อ.เมือง 053-614-100
29
350-1
อ.เมือง 053-613-964
30
500-800
อ.แม่สะเรียง 053-683-100
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ข้อมูลสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
ข้อมูลโรงแรม
ข้อมูลปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้านน่าสนใจ
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2557-2558
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Fax.053-
611326
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-611326