ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
NO
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1
อ.วังทองหลาง 02-9341794
2
อ.แม่สะเรียง 053-681-026
3
อ.แม่สะเรียง 053-681-026
4
อ.ปทุมวัน 02-251-1882-4
5
อ.คลองเตย 02-661-3927-34
6
อ.ประเวศ 02-250-0555
7
อ.ประเวศ 02-251-1882-4
8
อ.เมือง 080-123-2604
9
อ.เมือง 053-241-091
10
อ.เมือง 053-276-639
11
อ.แม่สะเรียง 053-681-044
12
อ.แม่สะเรียง 053-681-044
หน้า>> 1 |
ข้อมูลสถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
ข้อมูลโรงแรม
ข้อมูลปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้านน่าสนใจ
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2557-2558
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
Fax.053-
611326
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
053-611326